Dezinsekcija Beograd

Iz oblasti Deratizacije vršimo sledeće usluge:

  • Deratizacija stambenog fonda (u društvenom i privatnom vlasništvu).
  • Deratizacija prostora radnih organizacija.
  • Deratizacija slobodnih površina, deponija smeća, gradilišta….
  • Deratizacija saobraćajnih sredstava.

Navedene poslove obaljamo sistematski ili po pozivu a za izvršene usluge garantujemo efekat u odredjenom periodu.

Pretraga

Prognoza vremena

Ko je online?

Ukupno na vezi:

4

Na vezi u poslednja 24h:

41